Konstrukcje

Urządzenia

Obróbka

Remonty

Instalacje elektryczne

Informatyka

Palserwis sp. z  o.o. oferuje usługi w zakresie obróbki skrawaniem dysponując maszynami obróbczymi

o następujących parametrach :

 

Tokarki konwencjonalne

TUB - 32 x 1000 ; TUD - 50 x 1500  ; TUJ - 50M x 2000 ; TUJ - 50M x 3000

Maksymalne gabaryty obrabianego detalu :  380 x 3000 mm

 

Tokarka karuzelowa 1512

Maksymalne gabaryty obrabianego detalu : 1200 x 700 mm

 

Szlifierka do wałków

Maksymalne gabaryty obrabianego detalu :  ∅250 x 1000 mm

 

Szlifierka do płaszczyzn SPH - 1

Maksymalne gabaryty obrabianego detalu : 200 mm  x 120 mm  x 500 mm

 

Frezarka uniwersalna FWA - 41M

Maksymalne gabaryty obrabianego detalu : 400 mm  x 350 mm   x 1000 mm

 

Frezarka pionowa FYA - 41M

Maksymalne gabaryty obrabianego detalu : 400 mm  x 400 mm   x 1000 mm

 

Dłutownica DAA - 16

Maksymalne gabaryty obrabianego detalu :  ∅1000 x 500 mm

 

Frezarka obwiedniowa  PFAUTER

Nacinanie uzębień w kołach zębatych metodą obwiedniową w zakresie modułów 1 - 12

Maksymalne gabaryty obrabianego detalu :  ∅1300 x 500 mm

 

Wiertarko frezarka WFB - 80

Maksymalne gabaryty obrabianego detalu : 1000 mm  x 1000 mm  x 1000 mm

 

Wiertarko frezarka - koordynatka

Maksymalne gabaryty obrabianego detalu : 700 mm x 600 mm x 1000 mm

 

Palserwis Sp. z o.o. współpracując z szeregiem firm z branży przyjmuje również zamówienia na wytworzenie elementów urządzeń i konstrukcji wykraczających poza możliwości  własnego parku maszynowego.

 

Palserwis Sp. z o.o. 2011 | Wszystkie Prawa Zastrzeżone