Konstrukcje

Urządzenia

Obróbka

Remonty

Instalacje elektryczne

Informatyka

 

 

 

PALSERWIS   Sp.  z  o.o.   to   firma   produkcyjno  –  remontowa,   wyodrębniona w  1997  roku  ze  służb  utrzymania  ruchu  Fabryki  Palenisk  Mechanicznych S.A. – obecnie FPM S.A. w Mikołowie.


PALSERWIS Sp. z o.o. zatrudnia około 60 osób, realizujących różnorodne zadania w kilku podstawowych dziedzinach:

 • produkcja urządzeń oraz konstrukcji stalowych z wykorzystaniem takich operacji technologicznych, jak : palenie plazmą, cięcie, gięcie, walcowanie, wiercenie, spawanie mig mag, transport technologiczny do 10 t
 • obróbka skrawaniem : toczenie, frezowanie, dłutowanie, wytaczanie, szlifowanie elementów, zasadniczo w zakresie do 1000 mm
 • wykonywanie remontów bieżących, średnich i kapitalnych obrabiarek
 • konserwacja urządzeń dźwigowych (głównie suwnice)
 • sprawdzanie i naprawa zawiesi
 • wykonywanie instalacji elektrycznych, szaf rozdzielczych, rozdzielni energetycznych, nadzory,     naprawy i konserwacje w zakresie uprawnień SEP do 20 kV
 • montaż i naprawy elektroniki maszynowej (układy pomiarowe, sterownicze, systemy CNC, itp.)
 • wykonywanie pomiarów instalacji odgromowych, uziemienia, układów różnicowo-prądowych,
 • serwis elektronarzędzi firmy BOSCH
 • wykonywanie i naprawy instalacji teletechnicznych oraz informatycznych,
 • usługi informatyczne
 • wykonywanie i naprawy systemów kontroli dostępu 

Oprócz   typowych   usług  w   zakresie   utrzymania   ruchu   przedsiębiorstw,  PALSERWIS  Sp. z o.o. – wychodząc naprzeciw oczekiwaniom współpracujących firm – rozszerzył swoją ofertę o kompleksowe gospodarowanie majątkiem trwałym usługobiorcy.

W tym zakresie oferujemy:

 • usługi zarządzania nieruchomościami
 • wykonywania obsługi administracyjnej i gospodarczej
 • gospodarowania ruchomym majątkiem trwałym, w tym również samochodami i pojazdami specjalnymi.
Palserwis Sp. z o.o. 2011 | Wszystkie Prawa Zastrzeżone