O firmie

Palserwis sp. z o.o. jest spółką produkcyjno – usługową specjalizującą się w produkcji urządzeń technicznych i konstrukcji stalowych oraz obróbce skrawaniem.
Świadczymy też usługi związane z remontem obrabiarek i innych urządzeń technicznych, a także ich przeglądami i konserwacją. Posiadamy hale produkcyjne o łącznej powierzchni 3.500 m2
wyposażone w suwnice 3,5 ; 5 i 10 t. Działamy na rynku od 1997 roku na rynku urządzeń i konstrukcji przemysłowych, w szczególności w energetyce, kolejnictwie i budownictwie. Dysponujemy doświadczoną kadrą techniczno – inżynierską oraz wykwalifikowanymi pracownikami w specjalnościach: spawacz, ślusarz, monter, mechanik maszyn, elektryk, tokarz.
Palserwis sp. z o.o. posiada certyfikat kompetencji spawania TDT na modernizację, naprawy i wytwarzanie urządzeń do przetaczania wagonów. Pracownicy spółki posiadają szereg uprawnień elektrycznych, energetycznych i spawalniczych wymaganych przy realizacji objętych naszą ofertą zadań. Współpracujemy z wieloma specjalistycznymi firmami z naszej branży, co pozwala realizować szereg wymagających technicznie i technologicznie projektów.

 

 

Certyfikat technologii spawania 2014

Certyfikat technologii spawania 2015

Certyfikat technologii spawania 2015

 

Oferta

Posiadane wyposażenie wydziału mechaniczno – montażowego to:

 • Wiertarki promieniowe WR50x1500
 • Zwijarka do blach 10x2000
 • Gilotyna  8x2000
 • Prasy hydrauliczne 5, 25, 120 t
 • Palarka plazmowo – gazowa CNC
 • Półautomaty spawalnicze EWM i Migatronic
 • Giętarka CNC do blach 3 m
 • Piły taśmowe

Piły


W zakresie obróbki skrawaniem posiadamy:

 

 • Tokarki konwencjonalne 
  TUB - 32 x 1000 ; TUD - 50 x 1500 - 2szt. ; TUJ - 50M x 2000 ; TUJ - 50M x 3000
  Maksymalne gabaryty obrabianego detalu :  fi 380 x 3000
 • Tokarki karuzelowe
  Maksymalne gabaryty obrabianego detalu :  fi 1200 x 700
 • Szlifierki do wałków
  Maksymalne gabaryty obrabianego detalu :  fi 250 x 1000
 • Szlifierka do płaszczyzn SPH – 1
  Maksymalne gabaryty obrabianego detalu : 200 x 120 x 500
 • Frezarki uniwersalne FWA - 41M, FYA - 41M
  Maksymalne gabaryty obrabianego detalu : 400 x 400 x 1000
 • Dłutownice DAA – 16
  Maksymalne gabaryty obrabianego detalu :  fi 1000 x 500
 • Frezarki obwiedniowe  5K324A; PFAUTER
  Nacinanie uzębień w kołach zębatych metodą obwiedniową w zakresie modułów 1 – 12
  Maksymalne gabaryty obrabianego detalu :  fi 1100 x 300
 • Wiertarko frezarka WFB – 80
  Maksymalne gabaryty obrabianego detalu : 1000 x 1000 x 1000
 • Wiertarko frezarka- koordynatka
  Maksymalne gabaryty obrabianego detalu : 700 x 600 x 1000

 

W zakresie obróbki CNC (produkcja dużej serii lub skomplikowanych elementów wymagających dużej dokładności wykonania) dysponujemy grupą wyspecjalizowanych i wypróbowanych podwykonawców.

Usługi remontowe obejmują remonty:

 • obrabiarek do obróbki skrawaniem ( tokarki, frezarki, piły, itp. )
 • maszyn do przeróbki plastycznej ( prasy, giętarki, zaginarki itp. )
 • przeglądy, konserwacje i naprawy urządzeń dźwigowych pod dozorem UDT (suwnice, wciągniki, żurawiki, itp.)

Oferujemy serwis oraz naprawę maszyn budowlanych i maszyn rolniczych, w szczególności:

 • Wymianę płynów eksploatacyjnych
 • Naprawę układów mechanicznych, hydraulicznych i pneumatycznych oraz elektrycznych
 • Spawanie, tulejowanie, regenerowanie
 • Obróbkę skrawaniem w zakresie odtwarzania elementów eksploatacyjnych maszyn
 • Wykonywanie dedykowanych dla klienta części i podzespołów (np. niestandardowych łyżek do koparek i ładowarek)

Zakres robót elektrycznych obejmuje:

 • badania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, instalacji odgromowych ( budowa, remonty, badania ), stanu izolacji oraz badanie kontrolne elektronarzędzi ( zgodnie z przepisami )
 • wykonywanie instalacji elektrycznych (budowa, remonty, badania )
 • przezwajanie silników i transformatorów
 • konserwację i walidację urządzeń spawalniczych

 

Partnerzy

Palserwis sp. z o.o. działa w grupie kapitałowej ELKOL sp. z o.o. w Bytomiu, w skład której wchodzą:

ELKOL

ELKOL Sp. z o.o.

wykonuje kompleksowe usługi projektowe oraz roboty z zakresu wykonawstwa (systemy sterowania ruchem kolejowym, energetyka, teletechnika, układy torowe)

W ramach generalnego wykonawstwa Elkol realizuje również prace projektowe i wykonawcze dla branży budowlanej (budowa nastawni, dróg, parkingów), wodno-kanalizacyjnej (budowa sieci odnowieniowej, kanalizacyjnej, p.poż, wodnej, separatorów, oczyszczalni ekologicznych), wag kolejowych i przeciągarek.

 

PWiK Bytom

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Bytomiu

wykonuje prace projektowe i roboty budowlane  branży wodno-kanalizacyjnej (budowa sieci odwodnieniowej, kanalizacyjnej, p.poż, wodnej, separatorów, oczyszczalni ekologicznych, bezwykopowe naprawy kanalizacji np. metodą rękawa utwardzanego promieniami UV)

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizacje

Realizacje

Kontakt

Palserwis Sp. z.o.o.
ul. Towarowa 11D, 43 190 Mikołów

Sekretariat:
tel. 32 73 79 440 e-mail: palserwis@palserwis.pl

REGON: 273657760
NIP 635-15-29-108 NIP UE PL 6351529108

Nr rej. BDO 000018300

Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział VIII
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Numer KRS 0000166867

Wysokość kapitału zakładowego 669 250 PLN PLN

Nr. konta bankowego:
Santander Bank Polska S.A. 74 1500 1894 1218 9003 3597 0000

 

Prezes Zarządu:
Andrzej Bies e-mail: andrzej.bies@palserwis.pl

Dyrektor Techniczno- Handlowy, Prokurent :
Marek Sterańczak, e-mail: marek.steranczak@palserwis.pl